Kako program funkcioniše

SportAnalytik program je predviđen za decu uzrasta 5 do 16 godina, koji koristi 9 jednostavnih testova za identifikaciju njihovih fizičkih sposobnosti i preporuku odgovarajućeg sporta. Tokom poludnevnog sportskog dogadjaja, deca učestvuju u devet zabavnih sportskih testova, koji otkrivaju njihovu konstituciju, sportske sklonosti i sposobnosti kao što su koordinacija, brzina, snaga, izdržljivost i taktičke sposobnosti.

Obezbeđujemo individualnu procenu za svako dete i poredimo sa onim što svaki pojedinačni sport zahteva. Kao rezultat, identifikujemo sportski talenat svakog deteta i isporučujemo personalizovan izveštaj sa listom odgovarajućih sportova (uključujući i kontakte sportskih klubova u okruženju).

SportAnalytik metodologija je nastala u saradnji sa Dr Tomašom Peričem, profesorom na Fakultetu za sport i fizičku kulturu na Karlovom Univerzitetu u Pragu, internacionalnim ekspertom na ovom polju, sa kojim konstantno radimo na optimizaciji i usavršavanju programa. Discipline su odabrane na način da pokriju sve ključne oblasti koje definišu fizičku sposobnost – snaga, izdržljivost, brzina, koordinacija, fleksibilnost i kombinacija istih. Svi testovi su dizajnirani da obezbede visok nivo preciznosti i verodostojnosti, tako da mere ono što je potrebno, na pouzdan način.

Cilj SportAnalytik metode nije pronalaženje profesionalnih sportista, već zadovoljstvo svakog deteta u otkrivanju njegovih sportskih talenata.


Testiranje motoričkih sposobnosti dece, konstitucije i taktičkih sposobnosti koristeći 9 testova

Konstitucija

Taktičke sposobnosti

Brzina

Eksplozivnost

Snaga

Izdržljivost

Koordinacija

Balans

Fleksibilnost

Nemanja Majdov Svetski šampion u dzudou
Radite pravi posao, i veoma sam srecan zbog toga. Našoj djeci je sigurno potrebna pomoć oko pronalaska sporta koji im najviše leži, ali po meni jos bitnije je što vi djecu uključujete uopšteno u sport i sportske aktivnosti. U današnje vrijeme to je nesto najpotrebnije, jer trebamo više djece u sportu. Posebno ako sagledamo stvari, da je naša zemlja ogromna svjetska sila u sportu, onda mislim da sto više djece moramo uključiti u sport, jer djeca su naša budućnost.
Prof. Dr Tomas Perič Profesor na Fakultetu za sport i fizičku kulturu, autor "Selekcija talenata u sportu"
"Proteklih 25 godina rada posvetio sam selekciji sportskih talenata. SportAnalytik je pažljivo osmišljen program za opštu populaciju, koji donosi metodologiju za indentifikaciju talenata u sportu, koristeći proveren naučni metod."

Personalizovani izvestaji sa rezultatima
za svako dete

Izveštaj o talentu

Izveštaj o talentu pokazuje rezultat deteta u 9 merenih disciplina u odnosu na prosek dece istog uzrasta i pola širom sveta, koji je definisan na skali kao 50%. Ukoliko je individualni rezultat viši od 50%, govorimo o fizičkim prednostima deteta.

Sportski izveštaj

Sportski izveštaj ističe 5 olimpijskih sportova koji najviše odgovaraju individualnim karakteristikama deteta.Takodje, daje evaluaciju sposobnosti deteta u okviru 2 sporta po ličnom izboru deteta i roditelja.